Hier gaan we voor!

Het team van KC Wereldweijde zorgt dat ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Hierbij speelt de autonomie van het kind een belangrijke rol. Wij hebben door middel van de doorgaande lijn zicht op het welbevinden en de ontwikkeling van ieder kind. Ons aanbod stemmen wij af op ieders ontwikkelingsbehoeften. Wij stimuleren het kind om gebruik te maken van zijn kwaliteiten en deze verder te ontwikkelen. Wij zien ouders als onze partners. Samen zorgen wij dat elk kind met zelfvertrouwen in de maatschappij staat om onderdeel van de nieuwe generatie te zijn.