Buitenschoolse Opvang

Voor schoolgaande kinderen is er voor- en naschoolse opvang. Even rustig bijkomen van de dag of iets avontuurlijks ondernemen? Het kan allemaal. Samen met de kinderen wordt een activiteitenplanning gemaakt. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de interesses en behoeften van de kinderen. Activiteiten worden op verschillende gebieden aangeboden, zoals sport, koken, muziek, toneel en techniek. Kinderen mogen meedenken en meepraten over de ruimte en spelmateriaal.  Kinderparticipatie is belangrijk. Dit bevordert de zelfstandigheid, maar ook het samen zijn. 

Voor verdere informatie zie de locatiepagina van Kindcentrum Wereldweijde.