Kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen worden hier verzorgd en worden gestimuleerd in hun brede ontwikkeling. Er wordt gezorgd voor structuur en regelmaat. 

Wij geven gezamenlijk kinderen een goede basis. Dat doen we door kinderen te laten spelen en ontdekken.  

De pedagogisch medewerkers zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen en bieden uitdaging en variatie in het spel. Zo doen de kinderen spelenderwijs nieuwe ervaringen op die zij kunnen meenemen in hun verdere leven.

Wij kijken naar de behoefte van de groep en we kijken naar de behoefte van het individuele kind. Wij sluiten aan op alle  ontwikkelingsgebieden en behoeften door middel van ontwikkelingsgericht werken en activiteitenprogramma’s.

Voor verdere informatie zie de locatiepagina van Kindcentrum Wereldweijde.