Privacyregeling

Kindcentrum De Wereldweijde vindt het waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie van groot belang, net als onze stichting De Vier Windstreken. De Vier Windstreken streeft er dan ook naar om de bescherming en het correct gebruik van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij u uit op welke manier De Vier Windstreken uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind verwerkt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door stichting De Vier Windstreken, inclusief Kindcentrum  De Wereldweijde.