Aanbod

We vinden het belangrijk om in ons aanbod de kinderen actief betrokken te houden, hiervoor maken we gebruik van activerende werkvormen. Om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst werken we met verschillende digitale middelen; chromebooks en Snappet. Daarbij hebben wij ook aandacht voor vaardigheden zoals; samenwerken, onderzoeken, analyseren, presenteren. 

We werken met een doorgaande lijn voor zelfstandig werken. Leerlingen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces, door te werken met een planbord en aan dag- en weektaken. Daarnaast werken we met de creatieve vakken in ateliers en thema’s door het jaar heen met daarbij de keuze uit talrijke activiteiten als techniek, muziek, dans, drama, tekenen etc.