Opvangmogelijkheden

Wij bieden kinderopvang die bijdraagt aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie. Kinderen zijn kostbaar. Zij hebben het recht om op te groeien in een omgeving die veilig is en waarin zij worden geholpen om bewust te worden van zichzelf, de omgeving en anderen. Bij ons worden kinderen in een veilige, rijke ontwikkelomgeving begeleid in hun ontwikkeling door betrokken pedagogisch medewerkers. Dit doen wij niet alleen, maar dat doen wij samen met anderen. Want samen kom je verder. Onze missie is dan ook ‘samen voor het kind’.

Binnen kindcentrum Wereldweijde kan er gebruik worden gemaakt van het kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. Daarnaast biedt Kindcentrum Wereldweijde voorschoolse en buitenschoolse opvang (VSO & BSO) voor kinderen van 4-13 jaar.

Met ingang van oktober 2023 is er dagelijks een peutergroep van 08:15 uur – 12:15 uur.

De opvang en peutergroep wordt verzorgd door Quadrant Kindercentra. Voor meer informatie  en aanmelding kunt u terecht op de site van Quadrant Kindercentra.

Voor de kinderopvang betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. U kunt ook in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag. Dit gaat via de Belastingdienst. Op de site van Quadrant Kindercentra is een rekenmodel te vinden.