Ons Onderwijs

Wij willen kinderen verder brengen in hun eigen ontwikkeling en voorbereiden op de toekomst. Binnen hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten. We hebben oog voor elk kind individueel en bieden een passend aanbod. We werken vanuit de volgende uitgangspunten:
  • Veilige leeromgeving
  • Open christelijke identiteit
  • (mede) eigenaar van het leerproces
  • Voorbereid op de hedendaagse maatschappij door te leren anno nu
  • Ruimte krijgen om samen te leren en ontwikkelen
  • Omzien naar elkaar
  • Leren met plezier
  • Kijken naar behoeften van het kind

Samen met ouders


De ouders zijn voor ons belangrijke samenwerkingspartners. We kiezen voor een ‘open’ samenwerking met ouders, met respect voor ieders verantwoordelijkheid.
Ons Onderwijs

Een veilig omgeving

Wij zijn een kleinschalig kindcentrum en dat is onze kracht. Leren en leven doen we met elkaar. Kinderen helpen elkaar en zorgen ervoor dat de school een plek is waar alle leerlingen elke dag willen komen. Iedereen hoort erbij!
Respect staat voor ons voorop. We hebben aandacht voor gedragsregels en bieden kinderen een rustige plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Kortom; waar ze elke dag met plezier naartoe gaan!