Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding en bestaat uit 6 leden. De oudergeleding wordt gekozen door en uit de ouders, de personeelsgeleding door en uit het personeel. De zittingstermijn per lid is drie jaar. We vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar en regelmatig gezamenlijk met de Oudercommissie.
De MR denkt mee over het onderwijs, het beleid en de organisatie van de school. Als MR hebben we initiatiefrecht, recht op overleg, recht op informatie, instemmingsrecht en adviesrecht. Met andere woorden: we denken en beslissen mee en overleggen regelmatig met de directeur.

In het schooljaar 2023/ 2024 zitten de volgende leden in de MR:
Rob van Ankeren (oudergeleding)
Bart Lageweg (oudergeleding)
Janet de Vos (oudergeleding)
Rosaline van der Ben (oudergeleding)
Stefan de Vries (personeelsgeleding)
Christa Domburg (personeelsgeleding)
Marloes Brem (personeelsgeleding)