Vreedzame school

Ons kindcentrum werkt met de methode De Vreedzame School. Door middel van de Vreedzame School leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. We streven naar een positieve, opbouwende sfeer. Wij zetten Vreedzame schoollessen in om het onderlinge vertrouwen te versterken, maar ook voor het besef dat het goed is elkaar te helpen. Daarnaast leren de kinderen door middel van de methode De Vreedzame School de sociale vaardigheden aan. 
Er zijn situaties waarin dat onvoldoende is en we te maken hebben met pesten. Wanneer dat zo is volgen we het stappenplan van het gedragsprotocol en in een uiterst geval het pestprotocol. Uitgangspunt daarbij is dat alle betrokkenen: ouders, leerkrachten, kinderen en eventuele externen bij dit stappenplan betrokken zijn.