Schoolbestuur De Vier Windstreken

Kindcentrum Wereldweijde is onderdeel van Stichting PCPO De Vier Windstreken (D4W). Binnen onze stichting hebben we oog voor ieder kind. We zetten in op samen leren, verbinden en ontwikkelen. Vanuit onze christelijke levensvisie bieden wij onderwijs aan 2.800 leerlingen. Met onze 350 talentvolle medewerkers werken we samen aan een betekenisvolle toekomst. Meer weten? Kijk op onze website: www.d4w.nl en volg ons op sociale media.”

In het meerjarenbeleidsplan staan de plannen van het bestuur voor de periode tot 2024.