Extra ondersteuning

Passend onderwijs

Soms heeft een kind meer nodig om tot leren te komen. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft kan er sprake zijn van passend onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

  • extra begeleiding op school
  • aangepast lesmateriaal
  • hulpmiddelen
  • onderwijs op een speciale school

Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. Zo ook KC Wereldweijde. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven wat de mogelijkheden zijn binnen onze school.

Meer- en hoogbegaafd onderwijs

Hoogbegaafde kinderen hebben andere onderwijsbehoeften die niet altijd aansluiten bij het reguliere aanbod op school. Om ervoor te zorgen dat ook zij hun leerstrategieën optimaal kunnen ontwikkelen, kan een specifieke leeromgeving – met aangepast onderwijs en begeleiding – aangeboden worden. Wij bieden meer- en hoogbegaafde kinderen iedere dag uitdagend onderwijs, met onze leerkrachten en ons programma en Masterklas. 

Deze kinderen bieden we een verrijkt aanbod binnen het dagelijks onderwijs. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan het programma van de Masterklas.

  • Verrijkt aanbod: de leerstof van het kind wordt aangepast, compacter gemaakt. Naast het reguliere aanbod worden er uitdagende en verdiepende opdrachten aangeboden.
  • Masterklas: Iedere week is er een vast moment waarop leerlingen bij elkaar komen in de Masterklas (deze groep bestaat nu uit leerlingen van groep 5-8). Zij houden zich dan, onder begeleiding van twee leerkrachten bezig met een programma gericht op de interesses en behoeften van de kinderen en heeft als doel de (hoog)begaafde leerling te ondersteunen en te stimuleren bij zijn persoonlijkheidsontwikkeling, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden.

In samenwerking met de Goudse Waarden is er aanbod waarbij de kinderen eens per week les volgen op het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er verschillende voortgezet onderwijsscholen die verbredingprogramma voor kinderen uit groep 7 en 8 aanbieden.

Ons team heeft de kennis voor deze specifieke doelgroep. Zij zijn in staat om  onderwijsaanbod en instructiemomenten te creëren die aansluiten bij de specifieke ondersteuningsvraag. Wilt u meer informatie over ons hoogbegaafden onderwijs? Neem dan contact met ons op.

Kindcentrum Wereldweijde is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Hollands Midden .