Ouderbetrokkenheid

Oudergesprek

Wanneer ouders of de leerkracht een gesprek over het kind wensen, kan een afspraak worden gemaakt. Als ouder kunt u voor of na schooltijd even de school binnenlopen of telefonisch of per mail contact opnemen met de leerkracht. De leerkracht informeert u zodra uw kind speciaal begeleid gaat worden en/of er nader onderzoek dient plaats te vinden. Zo’n onderzoek kan begeleid worden door de schoolbegeleidingsdienst. Bij oudergesprekken kan ook de interne begeleider van de school aanwezig zijn. Eén en ander gaat altijd in overleg met de ouders.
 
Andere contactmogelijkheden zijn:
 • de informatieavond voor elke groep aan het begin van het schooljaar
 • de gesprekken naar aanleiding van het rapport
 • de nieuwsbrief van de school (verschijnt 1x in de twee weken) en wordt digitaal verspreid
 • de informatie gaat digitaal naar de ouders (via mails, deze site en Social Schools, ons online, beveiligde informatieplatform).

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding en bestaat uit 6 leden. De oudergeleding wordt gekozen door en uit de ouders, de personeelsgeleding door en uit het personeel. De zittingstermijn per lid is drie jaar. We vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar en regelmatig gezamenlijk met de Oudercommissie.
De MR denkt mee over het onderwijs, het beleid en de organisatie van de school. Als MR hebben we initiatiefrecht, recht op overleg, recht op informatie, instemmingsrecht en adviesrecht. Met andere woorden: we denken en beslissen mee en overleggen regelmatig met de directeur. Zie eventueel ook de  schoolgids en de verkorte schoolgids over de MR.
Klik hier voor het jaarverslag en het jaarplan van de MR. 

Contact

Omdat wij namens alle ouders en leerkrachten praten, vinden we een goed contact met de achterban belangrijk. Hebt u opmerkingen of vragen, of vindt u dat we als MR ergens aandacht aan moeten besteden? Laat het ons weten, wij horen het graag. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande telefoonnummers, of via e-mail: mr.wereldweijde@d4w.nl

Geleding personeel:Geleding ouders:
Christa Domburg (tevens GMR-lid) Bart Lageweg (voorzitter) 
Marloes BremJanet de Vos (secretaris)
Stefan de VriesRob van Ankeren
  

Oudercommissie

De oudercommissie (OC) is in samenwerking met het team vooral actief bij het organiseren van diverse activiteiten en festiviteiten voor de kinderen. Hierbij valt te denken aan:

 1. Organisatie schoolreisje en schoolkamp
 2. Sinterklaasviering
 3. Vieringen van christelijke feesten zoals Kerst en Pasen
 4. Organisatie Koningsspelen
 5. Organisatie afscheidsavond groep 8
 6. Regelen van vervoer bij allerlei excursies
 7. Versiering van de hal

Leden:

 • Marloes Kooijman (voorzitter)
 • Elise Boef
 • Esmee Scholten
 • Brenda v/d Hel
 • Melissa de Kruijk (penningmeester)
 • José Bezemer

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter en overige leden van de oudercommissie. E-mailadres: oc.wereldweijde@d4w.nl

SocialSchools

SocialSchools is een interactief platform waarmee we u op de hoogte houden van allerlei wetenswaardigheden die in de groep van uw kind spelen. U kunt reageren op de berichten van de leerkracht, maar u kunt ook zelf foto’s plaatsen of een vraag stellen. Met grote regelmaat delen de leerkrachten leuke, gezellige en leerzame zaken in de groepsapp. Huiswerk, groeps en unit informatie wordt eveneens in de app geplaatst.

Eens per twee weken ontvangt u de algemene informatie via de nieuwsbrief die geplaatst wordt op Social Schools. 

Om de nieuwsbrief te ontvangen, kunt u zich aanmelden op de website bij “Mijn Social Schools”. U kunt ook de app SocialSchools op uw telefoon zetten, zodat u geen berichtje hoeft te missen.

Natuurlijk is het belangrijk dat de communicatie tussen de school, ouders en leerlingen blijft. Daarom is Social Schools afgesloten. Ouders kunnen alleen in de klassen van hun kinderen kijken. Daarnaast blijft de school eigenaar van de data.